Utvecklar ledare att bygga team i världsklass. Utvecklar ledare att bygga team i världsklass.

Consentio
Executive Education

IBL Intent-Based Leadership

Utvecklar ledare att bygga team i världsklass.

Under den här utbildningen lär du dig utveckla team där alla involverade tar ansvar, känner trygghet, bidrar med hela sin tankekraft och uppmuntras till nya idéer. Utbildningen ger dig kunskap om hur du skapar en kultur som har ett effektivt beslutsfattande och värdesätter individers bidrag och feedback.

Kurstillfällen

Genomförs även företagsinternt Vi anpassar kursen till ert företag

Pris per tillfälle: 20 900 kr + kost & logi

Om IBL – Intent-Based Leadership

Eftersom en arbetsplats behöver medarbetare som är engagerade och bidrar med hela sin tankekraft ökar kravet på ledarskap ständigt. Intent-Based Leadership tar dig ännu längre än ett vanligt utvecklingsprogram och hjälper dig utveckla innovativa och effektiva team och skapa en plats där alla får möjlighet att vara ledare. Här lär du dig sätt att förhålla dig till världen som gör att du får ut full potential av människorna runt omkring dig. 

David Marquet

David Marquet

”Jag hjälper ledare att bygga miljöer där människor bidrar och känner sig värdefulla – där alla är ledare”. L David Marquet, författare till ”Turn the ship around” och “Leadership is language”.

Kursinnehåll

IBL-programmet ger dig som ledare insikter och verktyg som hjälper dig skapa en miljö där alla är motiverade och bidrar med hela sin intellektuella potential. Vi kommer ge dig kunskap om hur du kan utveckla och mäta nivån av empowerment och delaktighet i ditt team, liksom känslan av förtroende och kunskap för att kunna ta beslut och genomföra dem. Du får också insikt i IBL-principerna och de tre K:na: Kontroll, Kompetens och Klarhet, plus mycket, mycket mer.

Läs mer här

Skapa team i världsklass

I riktigt effektiva organisationer finns det ledare på alla nivåer. Kursen Intent-Based Leadership riktar sig till dig som vill utveckla team som presterar i världsklass, där alla bidrar med hela sin egen intellektuella potential. IBL-programmet hjälper ledare att skapa en miljö där människor kan komma till sin rätt, vilket sker när alla är motiverade och vet vad de ska göra, utan att bli tillsagda. Att göra fel betraktas som utveckling. Här får du insikter och verktyg som hjälper dig och organisationen att bli effektivare. Ett av verktygen vi berör är Ladder of Leadership som används både för att reglera och för att mäta nivån på empowerment i ditt team, i hur den uttrycks och skapas. Du lär dig att forma en atmosfär där alla individer bidrar och ser på problem och lösningar utifrån olika perspektiv, vilket höjer medvetenheten och hjälper er att ta effektivare och bättre beslut. När avsikten med en åtgärd blir tydlig redan innan åtgärden äger rum, kan den verkliga magin ske – och ge din organisation ett öppnare klimat, mer kommunikation och ansvarstagande.

Under utbildningen kommer du dessutom få lära dig mer om IBL-principerna och hur du kan arbeta med de tre K:na – Kontroll, Kompetens och Klarhet.

Du gör enkelt en intresseanmälan här »

Läs om våra utbildare här »

IBL kurs IBL kurs

Insikter som du får med dig:

  • Hur du skapar möjligheter och rätt stämning för människors eget tänkande.
  • Hur du skapar en miljö där individer utvecklas och där att göra fel betraktas som lärande.
  • Hur ni kan utvecklas som personer i ditt team så att alla kan ta initiativ och nå sin fulla potential.
  • Hur dina medarbetare blir verksamhetens motivation.
  • Att kunna utvärdera och förbättra ditt ledarskap över tid.

Våra kursledare

Alla kursledare har gedigen erfarenhet som ledare från både privat och offentlig sektor och är certifierade handledare i Intent-Based Leadership. De har framgångsrikt hjälpt ledare att bli mer effektiva i allt från mindre entreprenörsdrivna verksamheter till större företag och offentliga organisationer.  Du hittar dem i våra öppna och företagsanpassade utbildningar. 

Malin Johansson
Malin Johansson

Kursledare

Malin har lång erfarenhet som anställd, chef och ledare inom olika organisationer. Med sin utbildningsbakgrund på bland annat IKEA och Vodafone har Malin tillfört stor nytta. Malin är kursledare på Consentio Ledarskap sedan 2011.

Patricia Stahl
Patricia Stahl

Kursledare

Patricia är kursledare på Consentio Ledarskap sedan 2017 och har arbetat med människor i olika delar av samhället under största delen av sitt yrkesliv. Patricia har bland annat många års erfarenhet som anställd, chef och ledare på olika nivåer inom Polisen och arbetar nu med att hjälpa andra nå sin fulla potential.

Stefan Wikström
Stefan Wikström

Kursledare

Stefan har gedigen ledarskapserfarenhet från både den offentliga och privata sektorn, bland annat som polis och skolchef. Stefan är partner och medgrundare till KB18 Företagsförädling AB, som förvärvade Consentio Ledarskap 2017.