Utvecklar dig som människa, medarbetare och ledare. Utvecklar dig som människa, medarbetare och ledare.

Consentio
Executive Education

UGL Utveckling av Grupp och Ledare

Utvecklar dig som människa, medarbetare och ledare.

Genom en upplevelsebaserad utbildningsmetod får du verktyg att hantera situationer som uppstår både i ditt arbete och privatliv. Du blir insatt i hur det är att vara en del av en grupp och hur den utvecklas, samt vilken roll du har i gruppen. Under utbildningen får du ökad förståelse i ledarskapets utmaningar i förhållande till gruppens utveckling och kunskap om vad som påverkar relationer via kommunikation, värderingar, gruppdynamik, lärande med mera.

Kurstillfällen

Vecka 17 Hotell Statt, Hässleholm
Vecka 40 Sundbyholms Slott, Eskilstuna
Vecka 45 Hotell Statt, Hässleholm
Vecka 49 Hotell Statt, Hässleholm

Pris per tillfälle: 25 400 kr, inkl kost & logi

Om UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning och riktar sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare, oavsett din nuvarande arbetsroll. Du kan vara verksam i näringslivet, offentlig förvaltning eller i en intresseorganisation. Under utbildningen upplever du en grupps framsteg och vilka komponenter som främjar en positiv utveckling samt de utmaningar ledarskapet har, relaterat till processen.

Här får du möjlighet att delta i samverkan med andra människor samtidigt som du gör din egen resa, med de upplevelser och insikter det innebär. För att utvecklas är det viktigt att du tar steget ur din bekvämlighetszon och får tillit till gruppen. Utbildningen har först fokus på dig och går sedan över till gruppen, för att kunna ge dig möjlighet att omsätta dina nya kunskaper i din egen vardag.

Johan P

”Värdefulla insikter, skarpa verktyg och professionell lotsning framåt av kursledningen”

Aldis R

”En otroligt givande kurs innehållande ren kvalitet! Jag är väldigt nöjd med kursen och upplägget mellan praktiska moment, diskussionsgrupper och teori.”

Kursinnehåll

För att kunna få din fulla uppmärksamhet genomförs kursen i internatform under fem sammanhängande dagar. Du utbildas tillsammans med åtta till tolv andra deltagare och får ledning av två certifierade handledare. Boendet sker i enkelrum på en kursgård av hög standard i en lugn miljö där alla måltider och pausfika ingår. UGL är en utmanande och intensiv kurs där fri tid under utbildningsdagarna behövs för reflektion och eftertanke.

Läs mer om UGL här »

En del av Försvarshögskolans Ledarskapsmodell

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare ingår som koncept i Försvarshögskolans Ledarskapsmodell. Utgångspunkten är teorier om utvecklande ledarskap som fokuserar på ledarskapet som en effekt av dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen. UGL utvecklas och kvalitetssäkras kontinuerligt vilket stärker den vetenskapliga förankringen och handledarnas kompetens som uppdateras regelbundet vid återkommande handledarträffar.

Du gör enkelt en intresseanmälan här »

UGL kurs UGL kurs

Förmågor och förståelse som du får med dig:

  • Känslors inverkan på individ och gruppnivå.
  • Värderingars påverkan på relationer och ledarskap.
  • Konflikters betydelse och hur de kan hanteras.
  • Att ge utvecklande feedback.
  • Hur du hanterar olika stadier i en grupps utveckling.
  • Normer och roller som påverkar en grupps utveckling.
  • Effektivt beslutsfattande.
  • Ledarstilars betydelse för gruppens utveckling.
  • Behovet av ledarskap.

Våra kursledare

Alla kursledare har gedigen erfarenhet från både privat och offentlig sektor och är certifierade handledare i UGL. Genom deras chefserfarenhet och höga pedagogiska leverans får du den utvecklingsresa du önskar.

Patricia Stahl
Patricia Stahl

Kursledare

Patricia är kursledare på Consentio Ledarskap sedan 2017 och har arbetat med människor i olika delar av samhället under största delen av sitt yrkesliv. Patricia har bland annat många års erfarenhet som anställd, chef och ledare på olika nivåer inom Polisen och arbetar nu med att hjälpa andra nå sin fulla potential.